Dongguan Saiwei Intelligent Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Dongguan Saiwei Intelligent Technology Co., Ltd.
Guangdong, China

Dongguan Saiwei Intelligent Technology Co., Ltd. is a high-tech company which mainly engaged in the formation and application of drones. From the beginning of 2017, our team members focused on the application of drones in the new media art.

Vimdrones is a brand of our company established in 2018. The company's products mainly include Mazzy Star Drones, Vimdrones GCS software,Drone light show designer software and Drone light show service.

 

WHAT WE DO

Combining art and technology

 

Welcome to visit our official website:

https://vimdrones.com

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu